Met ruim 40 jaar ervaring heeft Gert Machiels een grote hoeveelheid kennis en kunde binnen verschillende rechtsgebieden. Hij is werkzaam in het gebied van het arrondissement Noord-Nederland (Provincies Friesland, Groningen en Drenthe)

Hij richt zich met name op zijn specialismen, arbeidsrecht en burenrecht. Ruim 30 jaar was hij managing partner bij Machiels Advocaten te Drachten. Zijn kantoor is gevestigd in Leek, gemeente Westerkwartier (Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn etc.) Ook staat hij relaties bij uit de omliggende gemeenten, o.a. uit de gemeente Groningen en de gemeente Noordenveld (Roden)

Heeft u een vraag? Neem gerust telefonisch contact op of druk op onderstaande knop.

Algemene rechtspraktijk is eigenlijk geen rechtsgebied. Een advocaat specialiseert zich niet alleen in bepaalde rechtsgebieden maar doet ook de zogenaamde huis- tuin- en keuken dingen. Bijvoorbeeld geschillen over de uitvoering van overeenkomsten. Koop/verkoop van woonhuizen of bedrijfspanden, auto’s, vaartuigen etc.
LEES MEER
_____________________________
Burenrecht is een onderdeel van het civiel recht. Een definitie van burenrecht is: Het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. De regels van het burenrecht gelden volgens de jurisprudentie niet alleen voor grondeigenaren (bij koopwoningen), maar ook voor huurders (dus tuinen bij huurwoningen) en pachters.
LEES MEER
Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd of wilt u als werkgever de arbeidsovereenkomst met uw werknemer beëindigen? Kan altijd een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Heb ik altijd recht op een transitievergoeding? Kan naast de transitievergoeding nog een aanvullende vergoeding worden gevorderd?
LEES MEER
_____________________________

VRAGEN?

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP