Algemene rechtspraktijk is eigenlijk geen rechtsgebied. Een advocaat specialiseert zich niet alleen in bepaalde rechtsgebieden maar doet ook de zogenaamde huis- tuin- en keuken dingen. Bijvoorbeeld geschillen over de uitvoering van overeenkomsten. Koop/verkoop van woonhuizen of
bedrijfspanden, auto’s, vaartuigen etc.

Mogelijk herkent u zich in een van de navolgende vraagstellingen:


  • U heeft een huis gekocht. Na de koop openbaren zich diverse gebreken. Kunt u de verkoper daarvoor aansprakelijk stellen?
  • U heeft een geschil over de vraag of algemene voorwaarden wel of niet toepasselijk zijn op een overeenkomst die u heeft gesloten. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Is aansprakelijkheid wel of niet uitgesloten.
  • Uw debiteur is niet bereid vrijwillig te betalen. Hoe kan ik hem daartoe desnoods dwingen. Kan ik de kosten van incasso daarbij verhalen? Is het zinvol om voor deze vordering beslag te leggen onder mijn debiteur?
  • U heeft aan iemand geld geleend. De lener betaalt niet of te weinig. Wat kan ik doen?
  • Door een onrechtmatige daad heeft u schade geleden en u wilt deze schade verhalen op uw tegenpartij. Of u wordt zelf aangesproken tot betaling van schadevergoeding
  • U bent lid van een VVE (vereniging van eigenaren) U bent het niet eens met een beslissing van het bestuur. U wilt deze beslissing aanvechten.

In al deze gevallen is het raadzaam om tijdig advies in te winnen

VRAGEN?

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP