Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd of wilt u als werkgever de arbeidsovereenkomst met uw werknemer beëindigen? Kan altijd een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Heb ik altijd recht op een transitievergoeding? Kan naast de transitievergoeding nog een aanvullende vergoeding worden gevorderd?

Mogelijk herkent u zich in de navolgende vraagstellingen:

  • Mijn werkgever wil mij ontslaan omdat ik niet goed zou functioneren. Kan dat zomaar? Heb ik bij een dergelijk ontslag recht op een transitievergoeding?
  • In mijn arbeidsovereenkomst staat een concurrentiebeding. Ik wil toch graag naar een andere werkgever omdat ik mijn positie kan verbeteren. Deze nieuwe werkgever doet wel voor een deel
    hetzelfde als mijn oude werkgever. Wat moet ik nu doen?
  • U wilt een werknemer op staande voet ontslaan. Kleven daaraan veel risico’s?
  • Kan ik als werknemer ontslag op staande voet nemen?
  • Het arbeidsrecht is met de Wet Werk en Zekerheid met ingang van 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigd. Voorts komt er waarschijnlijk nieuwe aanvullende wetgeving ingaande 1 januari 2020. Welke gevolgen hebben al deze wijzigingen voor mijn onderneming? Moet ik arbeidsovereenkomsten aanpassen? Waar moet ik rekening mee houden bij de opbouw van het
    personeelsdossier?

Op al deze vragen kan ik u een deskundig advies geven.

VRAGEN?

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP