De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 februari 2019 besloten dat met ingang van 1 april 2020 werkgevers door het UWV kunnen worden gecompenseerd voor door hen betaalde transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan compensatie worden verstrekt.

Deze regeling ziet ook op vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt.

Voor meer informatie: Staatscourant nr 10547, 26 februari 2019. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2019, nr. 2019-0000023811, houdende regels met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding)