Burenrecht is een onderdeel van het civiel recht. Een definitie van burenrecht is: Het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. De regels van het burenrecht gelden volgens de jurisprudentie niet alleen voor grondeigenaren (bij koopwoningen),
maar ook voor huurders (dus tuinen bij huurwoningen) en pachters.

Mogelijk herkent u zich in navolgende vraagstellingen: 

  • Ik wil een schutting plaatsen op de grens van mijn perceel en dat van mijn buurman. Mag dat en moet mijn buurman daaraan meebetalen?
  • Er loopt een pad over mijn erf waar mijn buurman gebruik van maakt. Ik kan daarover bij het kadaster echter niets vinden. Kan mijn buurman toch recht hebben op het gebruik van dit pad?
  • De takken van de bomen van mijn buurman hangen over de erfgrens. Mag ik deze weghalen?
  • Mijn buurman heeft zijn garage voor een deel over de erfgrens gebouwd. Wat kan ik doen?
  • Om mijn woonhuis te kunnen onderhouden moet ik gebruik maken van de tuin van mijn buurman. Mag dat?

Er kunnen zich nog vele andere situaties voordoen. Meestal lukt het wel om met de buren de kwestie in onderling overleg te regelen. Mocht dit niet lukken dan moet een rechter de knoop doorhakken.

Wilt u zich hierover laten adviseren dan kunt u voor een deskundig advies contact met mij opnemen.

VRAGEN?

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP