Machiels Advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening. U toekomende betalingen zullen zonder mijn tussenkomst rechtstreeks aan u worden overgemaakt.